دستگاه جوجه کشی هدایت

دستگاه جوجه کشی هدایت

hedayatt

محصولات ویژه

محصولات جدید

خاموش 3%
10,300,000 تومان 9,990,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 504 تایی هدایت

خاموش 3%
5,500,000 تومان 5,335,000 تومان

دستگاه جوجه کش 210 تایی هدایت

خاموش 4%
5,200,000 تومان 5,018,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 126 تایی هدایت

خاموش 4%
4,000,000 تومان 3,860,000 تومان

دستگاه جوجه کشی 42 تایی هدایت